Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Stadswapen van Ootmarsum Bisschop Radboud Odemaris Gemeentehuis en Simon & Judas Kerk Poaskearls met pasen in Ootmarsum

Het historische stadje Ootmarsum

Ootmarsum heeft een beschermd stadsgezicht. Beleef de cultuurhistorische betekenis van Ootmarsum in Twente Overijssel.

Ootmarsum vanuit het noordoosten

Het centrum van Ootmarsum binnen de wallen, dat door de eeuwen heen vrij gaaf bewaard is gebleven, werd in 1996 als beschermd stadsgezicht aangewezen. Belangrijk was het bouwhistorisch onderzoek in Ootmarsum door de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg van een aantal oude, vaak in vakwerk gebouwde panden.

Door het opmeten van de balkconstructies en het bepalen van de ouderdom van het hout door middel van een jaarringenonderzoek kon de oorspronkelijke plattegrond gereconstrueerd en vastgelegd worden. Aan de hand van de uitkomsten werd door gespecialiseerde architecten het restauratieplan opgesteld, waarbij zoveel mogelijk authentiek materiaal gebruikt werd.

Ootmarsum vanaf de Hezebergweg

Om subsidie te krijgen moesten de restauratietekeningen en het bestek de goedkeuring hebben van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Die begeleidde ook de bouw. Dankzij het doorzettingsvermogen van betrokkenen bezit Ootmarsum nu een rijkdom aan cultureel erfgoed en is het karakteristieke centrum van het oude stadje behouden.

bron: heemkunde ootmarsum

De geschiedenis van Ootmarsum

Rond 770 werd in Ootmarsum een van de eerste kerkjes in Twente gebouwd. In november 917 stierf Radboud, bisschop van Utrecht, in Ootmarsum.

Ootmarsum was rond het jaar 1000 een van de grootste parochies in Twente, westwaarts strekte het zich oorspronkelijk tot en met Almelo uit.

In de Middeleeuwen floreerde de handel in Ootmarsum, vanwege de gunstige ligging; zowel aan een belangrijke noord-zuid-route als aan de route West-Nederland - Noord-Duitsland.

Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend. Vervolgens werd Ootmarsum, met de aanleg van een dubbele rij grachten en aarden wallen, een vestingstad.

In het kader van de Tachtigjarige Oorlog vestigden Spanjaarden zich in Ootmarsum. Zij werden in 1597 door legers van Prins Maurits uit Ootmarsum verdreven, waarna de vesting ontmanteld werd. Een kogel in de kerk herinnert nog aan dit beleg.

Ten zuiden van het stadje lag een commanderij van de Duitse Orde. Later werd dit de havezate Huis Ootmarsum. Zowel stad als Huis zijn vereeuwigd door Jacob van Ruisdael (circa 1628-1682).

De opkomst van de industrie in Twente ging aan Ootmarsum voorbij; het bleef een akkerbouwstadje. Hierdoor stokte de ontwikkeling van Ootmarsum, wat in de tweede helft van de 20e eeuw een gunstig effect had op de toeristenindustrie: het nostalgische stadscentrum doet oude tijden herleven.

bron: wikipedia

Oorsprong naam Ootmarsum

De legende

De stadsrol verhaalt over een koning Richimer, een Frankische vorst die stierf in 113 na Chr. Zijn oudste zoon Odimarus volgde hem als koning op en zou 14 jaar geregeerd hebben. Hij sloot overeenkomsten met de Romeinen en Galliƫrs en bouwde tot eer en sieraad van zijn rijk veel steden en burchten.

Een vooraanstaand priester en overste in zijn rijk was Vechtan, die in het 5de jaar van de regering van Odimarus verdronk in een klein watertje, dat naar hem de Vecht is genoemd.

Op de plaats waar Vechtan begraven werd, bouwde Odimarus een stad, die hij naar zich zelf "Odemarsheim" noemde. Odimarus zou in 127 na Chr. zijn gestorven en in Ootmarsum begraven zijn.

Betekenis Ootmarsum

De vraag naar de betekenis of herkomst van de naam Ootmarsum kan op verschillende manieren beantwoord worden. In het algemeen geldt dat de vorm van de oudste vermeldingen (Odemarus, Othmarshem) meer inzicht in de oorsprong van een naam geeft dan de huidige variant, die vaak een verbastering is.

De lettergreep ode of oot kan betekenen onbebouwd woest land of wilde haver; marus kan zijn vermaard, terwijl mars de benaming is voor moerassige grond, nat weiland.

Othmar zou kunnen duiden op een Frankisch-Germaanse naam met verschillende betekenissen. Het eerste deel Oth kan erfgoed betekenen en het tweede deel mar beroemd.

In de Middeleeuwen zijn veel personen te vinden met de voornaam Othmar, onder anderen een abt van het klooster St. Gallen en een Arabische emir in 725. Denkbaar is dat in de omgeving van de huidige buurschap Oud-Ootmarsum een grondbezitter Othmar heette, naar wie de streek vernoemd werd.

Toen rondom het eerste kerkje een nederzetting groeide, kreeg deze de naam van Ootmarsum en het eerder zo genoemde gebied de naam Oud-Ootmarsum.

bron: regiokanons

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl