Oude panden aan de Gasthuisstraat in Ootmarsum
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Stadhuis in Ootmarsum Oude prent van stadhuis in Ootmarsum

Stadhuis van Ootmarsum

Het Stadhuis en later Gemeentehuis Ootmarsum is sinds de gemeentelijke herindeling niet meer als zodanig in gebruik.

Stadhuis Ootmarsum

Tekst uit 1930. Het huidige gemeentehuis staat in Denekamp.

Het tegenwoordige stadhuis, gesticht door Egbert Schrader, dateert evenals de daarvoor zich bevindende fraaie hardsteenen pomp uit 1778, het torentje is eerst in 1840 gebouwd.

Stadspomp Ootmarsum

Het bestaande stadhuis is het derde raadhuis der gemeente. De plaats, waar de vroegere raadhuizen stonden, is niet met zekerheid meer aan te wijzen. In 1564 werd een nieuw stadhuis gebouwd, dat in 1565 door de commanderie werd bezichtigd. Het schijnt op een andere plaats te zijn gesticht, immers eerst in 1567 werd melding gemaakt van den verkoop van het oude raadhuis.

Wellicht is de oude schoorsteen in het bestaande gemeentehuis, het jaartal 1609 dragende, nog afkomstig van het in 1564 gehouwde stadhuis.

Aan vroegere tijden herinneren voorts nog de ten gemeentehuize bewaarde twee zilveren bekers, die behoord hebben tot het oudestads zilver, de eene vertoont het wapen der stad, waaronder de naamS. Oetmars-heim en het jaartal 1670 is gegraveerd, voorts een drinkhoorn met zilver beslag, waarin jachtvoorstellingen zijn gegraveerd en een reep fluweel met het opschrift: „Stadt Oetmersheim”, afkomstig van den voormaligen stadspijper.

In het stadhuis wordt mede bewaard een voor rekening van de Oudheidkamer Twente gerestaureerd doek, het fantastische opschrift dragende: Odemarus, Koninck der Francken, fundator der Stadt Othmersheim, gestorven is Anno 126.

bron: vvv gids uit 1930

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl